Սննդի աուդիտ

խնդիրներ

Կրթահամալիրի սովորողները սնվում են դպրոցում քանի գրամ հաց պետք է լինի ճաշարանում, եթե հյուրաքանչուր տրվում է 70գ հաց և ներկա է  125 սովորող

125×70=875գ

 

Քանի գրամ պանիր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչուր սովորողին տրվում է

15գ և ներկա է 121սովորող

15×121=1815

 

Քանի գրամ խնձոր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչուր սովորողին տրվում է 20գ

124 սովորող

124×20=2480

 

Քանի՞ գրամ խնձոր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 80գ․ և ներկա է 121 սովորող։

121×80=9680

Քանի գրամ պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչուրին տրվում է 50 գրամ 120սովորող:
50×120=6000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s