Զմրուխտյա – Զմրուխտից պատրաստած:

Ջրաղաց – ջրաղացի

չիբուխ – Ճիպոտ

մացառ – մացառի

քարավան- Բեռնատար

հովասուն – Հով, զով

բուխարիկ – բուխարիկի

թևին է տալիս – Թռչել

զմրուխտ-երեխա

սոսափում- Սոսափելը

շավիղ – Նեղ ճանապարհ

եզերք – Ջրային տարածության եզր, ափ

 ուղևոր -ճամփորդ

շնորհալի –  Շատ ընդունակ, տաղանդավոր

շքեղ – սիրուն

նազելի- Նազանք արտահայտող՝ պարունակող

աննկատ – չնկատված

վերջալույս -արևը մայրե մտնում

խրճիթ-անտառ

ալևոր- Ճերմակափառ, ձյունափառ

առավոտ – Արևածագ, արշալույս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s