1․ Թվարկեք ՀՀ-ն բուսատեսակները։Հայաստանը, չնայած իր փոքր տարած քին, աչքի է ընկնում բուսատեսակների մեծ բազմազանությամբ:Մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա հաշվում են ավելի քան հարուր բուստաեսակ, որը աշխարհումը ամենա բարձր ցուցանիշներից մեկն է: ՀՀ-ում կան սնկերի 4200 տեսակ, որոնցից մարդկանց կողմից նախընտրելի են հետևյալ տեսկները. ականջասունկ սովորական, շամպինյոն, յուղասունկ, լեպիստա, մանուշակագույն ոտիկով, և շեկլիկ:ՀՀ-ում կան 143 տեսակ հողայիյն ջրիմուռներ. կանաչ, դեղնականաչ, կապտականաչ ջրի մուռներ: Կան նայև քարաքոսերի 290 տեսակ, որոնցից գերիշում են կեղևանման քարաքոսերը, որոնք բնակվում են քարերի վրա: Կան նայև թփանման տերևանման ձևեր:

2․ Թվարկեք ՀՀ-ն կենդանական աշխարհը։Հայաստանում հաշվում են մոտ 12000 կենդանինբեր, որոնցից 11000-ը միջատներ են, 75 տեսակ կաթմննասուներ, 43 տեսակ սողուններ, 308 տեսակ թռչուններ: ՀՀ-ում կան էնդեմիկ կենդանիների էնդեմիկ տեսակներ. բեզոարյան այծ, մուֆլոն, կովկասայայ փասյան, հայկակական գամփռ, հայկական իժ, հովազ: Կան նայև գայլ, աղվես, նապաստակ, կրիա, կուղբ, կատու, բազե, արագիլ, կրժողներ, անգղ, արձիվ:ՀՀ-ում հանդիպում են նայև գորշ արջ, լուսան, վարազ, եղնիկ, բորենի, իսկ ձյունամերձ գոտիներում տաք սեզոնին հայտնվում են միջատներ և թիթեռնեռներ:

3․ Հետաքրքիր տեղեկություն հավաքեք ՀՀ-ն կենդանական աշխարհի մասին ։Հայկական լեռնաշխարում կան վայրի ոչխար, բեզոարյան այծ, հայկական եղջերավոր օձ, իժ, արջ, նապաստակ, գայլ, աղվես, վարազ, չաղկալ: Թռչուններից են արծիվը, բազեն, բուն, լոր, կաքավը: Կան նայև չղջիկներ, մկներ, ճագարամուկ, դաշտամուկ, կատու, ոզնի, աքիս:Միջատներից կան թունավոր մորմեր ու կարիճներ: Անտառային գոտում կան կաթննասուներ. այծյամ, լուսան, գորշ արջ, շնագայլ, վարազ: Թռչուններից կան անգղ, արծիվ, բադ, սագ, կարապ, արագիլ: Ձկներից կան լոքո, սպիտակա ձուկ, իշխան, կողակ, ծածան, սիգ, կարմրախայտ:

4․ Նկարների միջոցով հավաքեք գեղեցիկ տեղեկություն ՀՀ-ն բուսական աշխարհի վերաբերյալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s