Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

491.

1)Դեղին մեքենայի արագությունը ավելի մեծ է քան կանաչինը։

Այդ պաճառով դեղին մեքենան ավելի երկար ճանապարհ է անցել։

2)Քանի կմ է անցել կանաչ մեքենան

95կմ-15կմ=80կմ

492.

1)Քանի կմ անցավ կապույտ մեքենան

75կմ+15կմ=90կմ

2)Որքա՞ն է նրանց հեռավորություն միմյանցից

90կմ+75կմ=165կմ

3)Ավելի արագ ժարժվում էր կապույտ մեքենան

493.

1)Որքա՞ն կլիներ յուրաքանչյուրի անցած ճանապարհ, եթե նրանք ունենաին նույն արագությունը

(200-20):2=90կմ

2)Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի եկրորդ

90+20=110

1)Որքա՞ն կլինի յուրաքանչյուր անցած ճանապարհ, եթե ունենաին նույն արագությունը

(2000-800):2=600մ հետիոտնի ճան․

2)Որքա՞ն է հեծանվորդի անցած ճանապարհ

600+800=1կմ 400մ

494.

1)Քանի կմ անցան միասին

65կմ+55կմ=120կմ

2)Որքան է նրանց միջև հեռավորությունը

170կմ-120կմ=50կմ

496.

P=52սմ

1)52-6×2=40

2)Որքա՞ն է փոքր կողմերից յուրաքանրյուրի երկարությունը

40:4=10սմ

3)Որքա՞ն է երկար կողմի երկարությունը

10+6=16սմ

1)Որքա՞ն է փոքր կողմի երկարությունը

(46-8):2=19սմ

2)Որքա՞ն է մեծ կողմի երկարությունը

19+8=27

3)Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը

19×27=513սմ քառակուսի

P=64

1)Որքա՞ն է փոքր կողմի երկարությունը

(64-8):4=14սմ

2)Որքա՞ն է մեծ կողմի երկարությունը

14+4=18սմ

3)Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը

14×18=252սմ քառակուսի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s