Եղեգնուհին

 • Բացատրի՛ր եղեգնուտ, բոշա, չոլեչոլ, շուշաբանդ, նաժիշտ, խարդախություն, ուռկան, ընծա, ճարահատյալ, եղելություն բառերը:
  եղեգնուտ-եղեգնապատ, եղեգնառատ, շամբ, եղեգնապուրակ, շամբուտ
  բոշա-գնչու, մուրացկան, պնդերես։
  չոլեչոլ-տեղից-տեղ։
  շուշաբանդ-ապակեպատ պատշգամբ
  նաժիշտ-սպասավորուհի, աղախին
 • խարդախություն-խաբեբայություն, խորամանկություն, նեգություն
 • ուռկան-թարբ, թակարդ, ձուկ որսալու ցանցահյուս, ձնկնորսական ցանց։
 • ընծա-նվեր
 • ճարահատյալ-ստիպված, ճարը կտրած, ճարահատված։
 • եղելություն-անցք, դեպք, իրադարձություն։
 • Թագավոր, թագուհի, խարդախություն բառերն ածանցավոր բառեր են: Առանձնացրո՛ւ ածանցները արմատներից:
  թագ-ավոր
  թագ-ուհի
  խարդախ-ություն
 • Հեքիաթի ամեն մասի համար 2 երկու հարց մտածի՛ր:
 • Ի՞նչ ասաց ծերունին թագավորին։
  Ի՞նչպիսի աղջկա հետ էր ուզում ամուսնանալ թագավորի որդին։
 • Ի՞նչու բոշան սպանեց եղեգնուհուն։
 • Ի՞նչ ասաց թագավորի որդին, երբ տեսավ պալատ բերված աղջկան։
 • Ի՞նչպիսի ձուկ բռնեցին որսորդները։
 • Ի՞նչ խարդախությամբ բոշան ստիպեց, որ ձկանը սպանեն։
 • Հեհիաթի մասերը վերնագրի՛ր:
 • Ինչպես հայտնվեց եղեգնուհին—առաջին մաս
 • Խարդախ բոշան—երկրորդ մաս
 • Ձկան կերպարանքով եղեգնուհին—երրորդ մաս
 • Ուռկան-ուռկաններ,  ձուկ-ձկներ, ավազան-ավազաններ, ձկնորս-ձկնորսներ բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:
 • Բոշա, շուշաբանդ, մարդիկ, հեշտ-, եղեգնուտ  բառերի շարքում կա մեկը, որը գոյական չէ. մնացածը գոյականներ են: Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր այդ բառը և որոշի՛ր, թե այդ բառն ինչ խոսքի մաս է:
 • հեշտ—ածական(ինչպիսի)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s