5-ի բաժանելիության հայտանիշները

656.

ա 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

բ 10, 20, 30, 40, 50, 100

660.

ա 5, 5,3, 0, 5, 5, 7, 0

բ 65:5=13

305:5=61

5030:5=1006

25:5=5

265:5=53

1020:5=204

662.

I օրը -20կմ

II օրը-3×20կմ

լուծում

20+3×20=80կմ

Զույգ և կենտ թվեր

1)Լուծում

Հայրիկի տվածգումարի հետ Արայի մոտ եղավ չորս անգամ ավել գումար քան ուներ ինքը:

2)Որքան գումար ուներ Արան

800:4=200դրամ

699.

երկուսի պատիկեն-6, 10, 18, 20, 22, 28, 30, 40, 500, 1004

երկուսի պատիկ չեն-5, 15, 25, 35, 39, 405, 751, 1019

703.

Արտահայտիր միլիլիտրերով

706.

3լ 450մլ=3450մլ

42լ 50մլ=42050մլ

7լ 700մլ=7700մլ

48լ 7մլ=48007մլ

707.

2500մլ=2լ 500մլ

4305մլ=4լ 305մլ

20020մլ=20լ 20մլ

20005մլ=20լ 5մլ

4700մլ=4լ 700մլ

3830մլ=3լ 830մլ

4050մլ=4լ 50մլ

4004մլ=4լ 4մլ

708.

ա 1)Որքան է երեք լիտր մեղրի զանգվածը:

1500×3=4500գ=4կգ 500գ

Պատ. 4կգ 500գ

բ 1) Քանի կգ մեղր պետք է գնել:

1500×2=3000գ=3կգ

2)Քանի դրամ արժե երեք կիլոգրամ մեղրը:

3×2500=7500դրամ

Պատ.7500դրամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s