Մայրենի

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5  բարդ, 5 ածանցավոր բառեր:

պարզ

երկիր

որդի

օրով

թագ

շինել

բարդ

հացահատիկ

թանկագին

ամենապիտանի

մեծածավալ

ծայրեծայր

ածանցավոր

ժառանգ֊ավոր

թագ֊թագավոր

իմաստ֊իմաստուն

բախտ֊բախտավոր

պալատ֊պալատական

ծեր֊ծերացավ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s