Մայրենի

պախրա֊եղնիկ

ածել֊նվագել

ճախարակ֊մանելու հասարակ գործիք

կլեկչի֊աման վերանորոգող

օթախ֊սենյակ

ղաչաղ֊փախստական, ավազակ

  • Բլոգումդ պատմի’ր, թե ինչ իմացար Թումանյանի մասին՝ կարդալով  ինքնակենսագրությունը:

Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869թ փետրվարի 7֊ին Լոռու Դսեղ գյուղում։ Նրա հայրը գյուղի քահանան էր, որին Թումանյանը շատ է սիրել և համարել է իր կյանքի ամենալավ և ամենամեծ բանը։ Նրա հայրը ազնիվ, մարդասեր, առատաձեռն, առակախոս, սակայն լուրջ մարդ էր։ Մայրը հոր հակապատկերն էր։ Նա չեր ընդունում ամուսնու անփույթ և շռայլող բնավորությունը և հաճախակի վիճում էր նրա հետ։ Թումանյանի առաջին ուսուցիչը եղել է Սհակ վարժապետը։ Այնուհետև Թումանյանը ուսում է առել Ջալալօղլիում, որտեղից էլլ տեղափոխվել է Թիֆլիս, Ներսիսյան դպրոց, որը չի ավարտել։ Առաջին ոտանավորը գրել է 10֊11 տարեկանում, իսկ ամենավաղ տպված ոտանավորը եղել է <<Շուն ու կատուն>>։ Նրա ամենասիրելի գրողը եղել է Շեքխսպիրը։

  • Ստեղծագործության ո՞ր մասն ամենից շատ հավանեցիր(բանավոր):

Մի երեխայի ուսումնարան ղրկելիս հայրը խրատել էր, թե՝ «վարժապետն ի՛նչ որ կասի, դու էլ էն ասա»։ Եկավ։

Վարժապետն ասում է՝ «Ասա՛ այբ»։

Նա էլ կրկնում է՝ «Ասա՛ այբ»։

– Տո շա՛ն զավակ, ես քեզ եմ ասում «Ասա ա՛յբ»։

– Տո շա՛ն զավակ, ես քեզ եմ ասում՝ «Ասա ա՛յբ»։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s