Մաթեմատիկա

Խառը թվերը հանելու համար

  • պետք է համեմատել նվազելիի և հանելիի կոտորակային մասերը
  • եթե նվազելիի կոտորակային մասը մեծ է հանելիի կոտորակային մասից, ապա պետք է առանձին-առանձին  կատարել  ամբողջ մասերի և կոտորակային մասերի հանում և  իրար գումարել ստացված արդյունքները։

Օրինակ՝

Համեմատենք

Ուրեմն՝

  • եթե նվազելիի կոտորակային մասը փոքր է հանելիի կոտորակային մասից, ապա նվազելիի կոտորակային մասին  պետք է ավելացնել 1՝ այն հանելով նրա ամբողջ մասից ու կիրառել նախորդ կանոնը։ 

Օրինակ՝

Համեմատենք 

Ուրեմն՝

Առաջադրանքներ

Կատարեք  խառը թվերի հանում

=(12-7)+(4/6-1/6)=5+3/6=5 3/6

=1+1 5/12-1 5/6=1 17/12-1 5/6=(1-1)+17/12-5/6=17/12-10/12=7/12

=(3-1)+(23/24-3/4)=2+23/24-18/24=2 5/24

=(14-11)+(3/7-2/5)=3+1/2=3 1/2

=(12-6)+(3/25-2/100)=6+12/100-2/100=6+ 10/100= 6 10/100

=8+1 2/11-5 2/3=(8-5)+(13/11-2/3)=3+39/33-22/33=3+17/33=3 17/33

=(9-5)+(8/10-2/3)=4+24/30-20/30=4+4/30=4 4/30

=19+1 3/18-1 5/12=(19-1)+(21/18-5/12)=18+42/36-15/36=18+27/36=18 27/36

=19+1 3/36-8 7/24=(19-8)+(39/36-7/24)=11+78/72-21/72=11+57/72=11 57/72

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի  հավասարություն

Ուղղանկյան լայնությունը փոքր է նրա երկարությունից    դմ-ով, հաշվեք ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա  երկարությունը 6դմ է։

  1. Որքան է ուղղանկյան լայնությունը:

6-2 2/9=5 9/9-2 2/9=(5-2)+(9/9-2/9)=3+ 7/9 =3 7/9

  • Որքանե ուղղանկյան պարագիծը:

6+6+3+3= (7/9+7/9)= 18+14/9=18+1 5/9=19 5/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s