Մայրենի

Թվական դասի ամփոփում.

Տրված թվականները գրել բառերով՝ 239, 57, 778, 889, 4443:

239 — երկու հարյուր երեսունինը

57 — հիսունյոթ

778 — յոթ հարյուր յոթանասունութ

889 — ութ հարյուր ութսունինը

4443 — չորս հազար չորս հարյուր քառասուներեք

Դերանուններ դասը.

1. Ընդգծված բառն ո՞ւմ անվան փոխարեն է դրված:

— Մենք կարող ենք սրան լռեցնել, եթե անջաՏող կոճակը գտնենք,- շշնջացի ես: Մենք — ես ու իմ կողքին կանգնած մարդիկ

— Մենք ի՞նչ կապ ունենք այդ պատմության հետ,- զայրացավ Հայկը։ Մենք — Հայկն ու իր կողքին կանգնած մարդիկ

— Դա դուք եք հորինել, ոչ մի` ռոբոտ էլ չկա, — զայրացած ասաց Նվարդն ու դուրս եկավ: Դուք — նա, ով հորինել էր ռոբոտին

Դուք ե՞րբ հասցրիք այսքան բան անել, — զարմացավ աղջիկը: Դուք — նա, ով հասցրեց շատ բաներ անել

2. Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք բառերն ինչո՞ւ են անձնական դերանուններ կոչվում: Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք դերանուններն ըստ թվի բաժանել երկու խմբի:

Հոգնակի թիվԵզակի թիվ
ՄենքԵս
ԴուքԴու
ՆրանքՆա

Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի երրորդ անձ` առանց դրանց անվանելու:

3. Անձնական դերանունները ինչ սկզբունքով են բաժանված երեք խմբի:

Ա. Ես, մենք.
Բ. դու, դուք.
Գ. նա, նրանք։

Ա խմբում դերանունները առաջին դեմքով են դրված, Բ խմբում` երկրորդ դեմքով, իսկ Գ խմբով` երրորդ դեմքով։

Բայ դաս.

1. Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ` ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմել և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծել:

Ա) Ամպ, ծաղիկ, վար, կար, երգ, ժողով, օճառ:

Ամպ — ամպել

Ծաղիկ — ծաղկել

Վար — վարել

Կար — կարել

Երգ — երգել

Ժողով — ժողովել

Օճառ — օճառել

Բ) Գող, վախ, քար, մահ. մասնիկ, էջ (իջ), մայր։

Գող — գողանալ

Վախ — վախենալ

Քար — քարանալ

Մահ — մահանալ

Մասնիկ — մասնատել

Էջ (իջ) — իջնել

Մայր — մայրանալ

2. Տրված ածականներից բայեր (ի՞նչ անել կամ՝ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող) բառեր կազմել և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծել։

Գեղեցիկ, հպարտ, զգեղ, մեծ, փոքր, չար, չոր, թարմ, խոնավ, սև, բարձր, մանր, ճերմակ, դալուկ, ծանր։

Գեղեցիկ — գեղեցկանալ

Հպարտ — հպարտանալ

Տգեղ — տգեղանալ

Մեծ — մեծանալ

Փոքր — փոքրանալ

Չար — չարանալ

Չոր — չորանալ

Թարմ — թարմանալ

Խոնավ — խոնավանալ

Սև — սևանալ

Բարձր — բարձրանալ

Մանր — մանրանալ

Ճերմակ — ճերմակել

Դալուկ — դալկանալ

Ծանր — ծանրանալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s