Մաթեմատիկա

 1. Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի։ Գոյություն ունի 10 թվանշան։
 2. 3567  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։ Գործածել ենք 4 թվանշան, դրանք են 3, 5, 6, 7։
 3. 489655784 թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։ Ունենք 3կրկնվող և 3 չկրկնվող թվանշաններ։
 4. 60285  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։ Գործածել ենք 5 թվանշան և դրանք են 6, 0, 2, 8, 5։
 5. 70562866  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։ Գործածել ենք 5 չկրկնվող և 1 կրկնվող թվանշան։
 6. 85640058 թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։ 8, 5, 6, 4, 0, 5,
 7. 56689554100  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։ 3 հատ կրկնվող և 4 հատ չկրկնվող
 8. Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։ ամենափոքրը՝ 1, ամենամեծը՝ 9
 9. Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։ 9 հատ
 10. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։ 9 հատ
 11. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։ ամենափոքրը՝ 10, ամենամեծը՝ 99
 12. 15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։ 5 հատ
 13. 92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։ 7հատ
 14. Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։ – 90
 15. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։ 10 հատ
 16. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։ 90 ով
 17. Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
  գումարը: 10+9=19
 18. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը: 99+9=108
 19. Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։ 100 և 999
 20. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը: 99+999=1098
 21. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը: 999-99=900
 22. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը: 999-10=989
 23. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը: 99+999=1098
 24. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը: 99+100=199
 25. Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։ 900
 26. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։ 10
 27. Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։ 1000 և 9999
 28. Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը: 9999-99=9900
 29. Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը: 9999-100=9899
 30. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։ 9000
 31. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։ 10
 32. Ո՞րն է ամենափոքր հնգանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։ 10000 և 99999
 33. Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։ 90000
 34. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր հնգանիշ թվերը   գրելու  համար։ 10
 35. Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը: 10000-9999=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s