Names

What is your name?
My name is Ashot.

What is your surname / last name?
My surname / last name is Panosyan.

Do you have a nickname?
No, I don’t.

Work & Occupation

What do you do?
I am a lawer.

Where do you work?
I work at the court.

Do you like your job?
Yes, I do.

Why do you like your job?
I like my job because it is very interesting.

Marital Status

Are you married / single?
Yes, I am.

Do you have a boyfriend / girlfriend?
Yes, I do. What is your partner’s name?
My partner’s name is Natali.

Family

Do you have any children?
Yes, I have  children.

What are their names?
Their names are David and Sofia .

How many brothers and sister do you have?
I have two  brothers and two sisters.

Age

How old are you?
I am thirty nine years old.

When is your birthday?
My birthday is on the 12th of June.

Where were you born?
I was born in Spitak.

Contact Information

Where are you from?
I am from Spitak.

What is your address?
My address is Raffi street forty seven building forty four apartment.

What is your phone number?
My phone number is 096466698.

What is your cell phone number?
My cell phone number is 741800.

Do you live with your parents?
Yes, I do.

Do you live alone?
No, I don’t.

Who do you live with?
I live with my wife and son.

Do you live in a house or an apartment?
I live in an apartment.

What is your e-mail address?
My e-mail address is ashotpanosyanmskh.am.

Free time activities

What do you do in your free time?
In my free time I go for a walk with my famly.

What are your hobbies?
My hobbies are reading books.

What type of music do you like?
I like classical music.

Do you have a favourite singer or group?
My favourite singer is Gurgen Dabaghyan.

What types of movies do you like?
I like comedian movies.

Do you like to read?
Yes, I do.

What do you like to read?
I like to read law books.

Habits

Do you have any bad habits?
One of my bad habits is sleeping much.

Do you snore?
Yes, I do.

Do you smoke?
Yes, I do.

How many cigarettes do you smoke a day?
I smoke five cigarettes a day.

 

Other Personal Information

What is your favourite food?
My favourite food is barbeque.

Is there any food that you do not like?
Yes, I don’t like beans. .

What is your favourite colour?
My favourite colour is black .

Why do you want to learn English?
I want to learn English because it is very important.

What languages do you speak?
I speak in Armenian.

Do you have any pets?
No, I don’t.

What pets do you have?
I have no pets.

What are their names?
Their names are _______.

Which sports do you like?
The sport I like is football.

Do you have a favourite team?
My favourite team is Barcelona.

What is something you do well?
I am good at mathematics.

What is something you do not do well?
I am bad at drawing.

Are you romantic?
No I am not  romantic.

Do you have any tattoos?
No, I don’t.

Describe yourself using only two words.
I am a smart and handsome boy.

What makes you happy?
I am happy when I receive presents.

 

Advertisements

Աշուն օր

 

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
Օրան-քաղած հացահատիկի խուրց, պաղեց-սառչել, հեված-շնչակտուր, մարմանդ-մեղմ, հանդարտ,  դալուկ-գունատ:

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:
Առավոտ-լուսաբաց, լուսադեմ, արև-արեգակ,արփի, քող-շխարշ, քուն-նինջ, մշուշ-մռայլ, մարախուխ , քամի-զով, հով, ժիր-ճարպիկ աշխույժ, առույգ:

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:
վար եկան-ընկնել

շար եկան-շարվեցին

բուք արավ-ցրտեց

սուգ արավ-տխրեց

շող կապեց-շողաց

մաղ տալով- մաղելով

շաղ տալով-թափվելով

փախ տվավ-փախավ

կախ տվավ-կախավ

ցիր եկան-ցրվեցին

5. Ընտրի՛ր բանաստեղծական  6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

Աշնան ցուրտ առավոտ է: Երկինքն ամպամած է, օրեն էլ դարձել են անգույն:

6. Գտի՛ր թաքնված բառերը՝  սեեչղատայբնու, ճեայբմենփյուրայբ, լյունեչռա

 

Ինչպե՞ս է մարդը վերափոխում շրջակա աշխարհը

Ապրելով և աշխատելով բնության մեջ՝ մարդն էլ անխուսափելիորեն ներգործում է բնության վրա և փոփոխում այն: Ինչպե՞ս է դա տեղի ունենում: Հսկայական հողատարածքներ հազարամյակներ շարունակ մշակվել են մարդու կողմից, յուրացվել են նոր տարածություններ: Կառուցվել են խոշոր քաղաքներ, մեծ ջրամբարներ, ինչի արդյունքում հսկայական տարածքներ անցել են ջրի տակ:

Մարդը երկրի ընդերքից այնքան օգտակար հանածոներ է արդյունահանել, որ դրա արդյունքում անգամ լեռներ են հողին հավասարվել: Այս ամենով մարդը աստիճանաբար փոխում է երկրագնդի դեմքը: Այսօր արդեն մեր երկրագնդի վրա շատ քիչ տարածքներ կան, որոնց մարդու ձեռքը չի դիպել: Այս գործընթացը շարունակվում է, այսինքն՝ մարդը շարունակում Է վերափոխել բնությունը: Այդ փոփոխությունները շատ հաճախ բնական միջավայրի համար կործանարար են, քանի որ բնությունը չի հասցնում վերականգնել իր հարստություններն այն արագությամբ, ինչ չափով, որ մարդը օգտագործում է դրանք: Մարդկությունը գիտակցում է բնությանը հասցրած  վնասների հետևանքները: Նույնիսկ կատարվել են հաշվարկներ, որոնք ցույց են տալիս այդ վնասների վատ հետևանքները հենց մարդու կյանքի և առողջության վրա: Բայց այդուհանդերձ, մարդն անընդհատ շարունակում է վերափոխել բնությունը՝ դրանով նաև շարունակելով իր վնասակար գործունեությունը: Ինչո՞ւ: Նախ՝ տարեցտարի ավելանում է երկրագնդի բնակչության թիվը, հետևաբար մեծանում են նաև նրա պահանջմունքները: Դա իր հերթին պահանջում է բնությունից ավելի շատ հարստություններ վերցնել: Բացի այդ, մեծ թափով զարգանում, հզորանում և կատարելագործվում են այն մեքենաներն ու սարքավորումները, որոնցով մարդը կորզում է բնության հարստությունները: Ստացվում է, որ մարդը հայտնվել է մի յուրօրինակ կախարդական շրջանի մեջ: Մի կողմից նա չի կարող չօգտագործել բնության հարստությունները, մյուս կողմից՝ վնասում է բնությանը՝ գիտակցելով դրա հետևանքները: Այսպես, օրինակ՝ մարդու համար կարևոր նշանակություն ունի բնափայտը: Փայտից նա պատրաստում է տարբեր իրեր, օգտագործում է դրանք շինարարության մեջ, ստանում է թուղթ և այլն: Այդ նպատակով ամեն տարի հարյուր հազարավոր հեկտար անտառներ են հատվում: Դրա հետևանքով ոչնչանում են նաև հատվող ծառերի կողքին աճող բույսերը և կենդանիների բնակատեղիները: Անտառների կրճատման հետևանքով նվազում են թթվածին արտադրող և օդը մաքուր պահող բուսածածկ տարածքները, դրա հետևանքով էլ քամին, անձրևը քշում-տանում են հողը: Փաստորեն ստացվում է, որ մարդը իր կարիքների համար հատում է անտառը, բայց գիտակցում է, որ դրանով անդառնալի հարված է հասցնում ինչպես բնությանը, այնպես էլ սեփական առողջությանը, որովհետև անտառները թթվածին արտադրող բնական գործարաններ են: Դրանց պատկերավոր անվանում են նաև երկրագնդի թոքեր:

Այսպիսով՝ մարդը չի կարող խուսափել բնական միջավայրը փոփոխելուց, բանի որ դրանով է բավարարում իր պահանջմունքները, բայց և պարտավոր է հնարավորինս վերականգնել բնությանը իր պատճառած վնասները: Պետք է միշտ հիշել, որ բնության բարիքներից օգտվելու են նաև հաջորդ սերունդները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ է մարդը վերափոխում բնությունը:

Ապրելով և աշխատելով բնության մեջ՝ մարդն էլ անխուսափելիորեն ներգործում է բնության վրա և փոփոխում այն: Ինչպե՞ս է դա տեղի ունենում: Հսկայական հողատարածքներ հազարամյակներ շարունակ մշակվել են մարդու կողմից, յուրացվել են նոր տարածություններ: Կառուցվել են խոշոր քաղաքներ, մեծ ջրամբարներ, ինչի արդյունքում հսկայական տարածքներ անցել են ջրի տակ:

2. Ի՞նչ բնական հարստություններ են օգտագործվում տնտեսության մեջ:
Այսպիսով՝ մարդը չի կարող խուսափել բնական միջավայրը փոփոխելուց, բանի որ դրանով է բավարարում իր պահանջմունքները, բայց և պարտավոր է հնարավորինս վերականգնել բնությանը իր պատճառած վնասները: Պետք է միշտ հիշել, որ բնության բարիքներից օգտվելու են նաև հաջորդ սերունդները:

3. Նայիր ձեր տան և դասարանի առարկաներին և փորձի’ր պատասխանել, թե ինչպե՞ս են պատրաստվել դրանք, ի՞նչ բնական հարստություններ են օգտագործվել դրանց պատրաստման համար, ի՞նչ մասնագիտության տեր մարդիկ են պատրաստել դրանք:

Սեղան պատրաստվում է փայտից ծառից  սարքում են փայտի մասնագետները:

4. Ինչո՞ւ Է անհրաժեշտ հոգատարություն ցուցաբերել բնության նկատմամբ: Դու ինչպե՞ս ես հոգ տանում բնության պահպանության համար: Եթե մարդիկ վատ վերաբերվ են բնության հետ ապա մենք  կշնչ ենք վատ օդ:

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

սողալ-գետնի վրա քարշ գալով , շարժվել, գնալ

Բուսել-ծլել

թևավոր-թևեր ունեցող

անհունի-անսահման, անվերջ, անծայրը, անեզր,

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

ուղի, ճամփա

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

ճանապարհ

5. Բանաստեսծությունը փորձիր անգիր սովորել: